BRF Gärdåsdalen i Göteborg


Stadgar

Stadgar är de interna regler som gäller för föreningar eller andra liknande organisationer. En bostadsrättsförening kan inte bildas utan att stadgar har antagits eller godkänts. 
 
Stadgarna styr hur organisationen fungerar, beslutsfattande, ansvarsfördelning, etc. och kan liknas vid en intern regelbok. 
 
Se föreningens stadgar i bifogat PDF-dokument.
 
Underhållsplan
Föreningen har en underhållsplan som följs och uppdateras årligen.
Är du som medlem intresserad av att ta del av den är du välkommen att titta på underhållsplanen i Kubiken under öppetiderna.


HSBs Bostadsrättsförening Gärdsåsdalen i Göteborg
Kvadrantgatan Kubiken, 415 16 Göteborg
Organisationsnummer: 716409-5932