BRF Gärdåsdalen i Göteborg


Årstämma

Årsstämma är ett årligt möte för medlemmar i en förening eller annan organisation. 
 
Medlemmarna i organisationen kallas till årsstämma en gång varje år för att diskutera och bestämma det som är viktigt. Årsstämman brukar godkänna föregående års bokslut och budgeten för kommande år. 
 
På en årsstämma väljs även en styrelse som ska leda organisationen och en valberedning som ska ta fram lämpliga kandidater till styrelsen och en del övriga poster i organisationen. Deras arbete börjar direkt efter årsstämman och avslutas på nästa årsstämma då kandidaterna presenteras för val. 
 
Till årsstämman kan medlemmar skriva motioner. Styrelsen kan också skriva en motion men då kallas den för proposition. Alla motioner och propositioner som kommer in till årsstämman måste behandlas på stämman.
 
Bostadsrättsföreningen Gärdsåsdalens årsstämma hålls vanligen i mitten av juni, men kan även hållas vid annat tillfälle. Styrelsen informerar om årsstämman i god tid.
 


HSBs Bostadsrättsförening Gärdsåsdalen i Göteborg
Kvadrantgatan Kubiken, 415 16 Göteborg
Organisationsnummer: 716409-5932