BRF Gärdåsdalen i Göteborg


Ordningsregler

För att vi ska ha ett trivsamt boende i vår bostadsrättsförening finns det ordningsregler som skall följas.... 

Se våra ordningsregler i bifogat PDF-dokument.

Vem ansvarar för vad? Se bifogat PDF-dokument.

 


HSBs Bostadsrättsförening Gärdsåsdalen i Göteborg
Kvadrantgatan Kubiken, 415 16 Göteborg
Organisationsnummer: 716409-5932