BRF Gärdåsdalen i Göteborg


Parkering

Inom bostadsföreningens område finns ett antal olika parkeringsalternativ. Medlemmar kan hyra parkeringsplats i parkeringshuset, garage eller uteparkering.
Till parkeringsplatserna är det separat kö. Primär sköter uthyrningen.

För besökande finns besöksparkering. Betalning erläggs i biljettautomat. F.n 5 kr/timme dygnet runt.

Vid gaveln av parkeringshuset finns en p-plats med eluttag. Denna är till för dammsugning etc.
Tänk på att det inte är tillåtet att tvätta fordon inom vårt område.HSBs Bostadsrättsförening Gärdsåsdalen i Göteborg
Kvadrantgatan Kubiken, 415 16 Göteborg
Organisationsnummer: 716409-5932