BRF Gärdåsdalen i Göteborg


Medlemsmöte

Medlemsmöte är ett informationsmöte där bostadsrättsföreningens styrelse informerar medlemmar om t ex pågående ärenden och annat som är av vikt.
Medlemmarna har också möjlighet att ställa frågor och komma med förslag.

Medlemsmötet hålls när det finns något att informera om, vanligtvis några gånger per år.HSBs Bostadsrättsförening Gärdsåsdalen i Göteborg
Kvadrantgatan Kubiken, 415 16 Göteborg
Organisationsnummer: 716409-5932