BRF Gärdåsdalen i Göteborg


Bomnyckel

Våra innergårdar är bilfria, för ökad trivsel och säkerhet.

I de fall leverans eller liknande behöver ske fram till port kan en bomnyckel lånas tillfälligt.
Bomnyckel kan lånas på föreningens expedition i Kubiken varje helgfri måndag mellan klockan 17:30 - 19:00.

Låneperioden är en vecka. Deposition 1000 kronor

Nyckel kan också lånas från fastighetsskötaren, men då under en kortare tidsperiod.HSBs Bostadsrättsförening Gärdsåsdalen i Göteborg
Kvadrantgatan Kubiken, 415 16 Göteborg
Organisationsnummer: 716409-5932